E: elly@ellysmitscoaching.nl | Tel: +31 6 83 63 41 31

Teamcoaching

Benut alle talenten in teams en verbeter individuele prestaties.  Want als er met plezier wordt gewerkt, heeft dat effect op de samenwerking. Daarmee krijgt een organisatie vleugels.

Factoren

Goede samenwerking is afhankelijk van veel factoren. Ten eerste zijn betrokkenheid tonen en aandacht ervaren voorbeelden daarvan. Want dit zijn belangrijke facetten, die het bereiken van doelen positief beïnvloeden. Hierdoor komt met team-coaching het realiseren van de doelen binnen handbereik.  Want met een teamcoach kunnen managers zich focussen op hun kerntaken en daarmee besparen ze niet alleen tijd, maar ook geld.

Optimaal functioneren

Uit een team halen wat erin zit, vraagt aandacht, waarbij allereerst gekeken wordt naar wat er beter kan. Hierbij zijn verschillende factoren waardoor een team niet optimaal functioneert.

Voorbeelden zijn:

 • Geven en ontvangen van feed back wordt als een drempel ervaren.
 • Ondanks duidelijke visie en doelen staan de neuzen nog niet dezelfde kant op.
 • Het team heeft geen inzicht in elkaars kwaliteiten en drijfveren.
 • Na veel veranderingen, heeft het team de frisse start nog niet gemaakt.
 • De samenwerking in het team ‘schuurt’ en dat vraagt om een oplossing.
 • Het maximale rendement wordt nog niet uit het team gehaald.

Een passende oplossing is maatwerk. Zoals een combinatie van een aparte teamsessie in combinatie met coaching in de praktijk.

Wil jij je team van goed naar beter ontwikkelen?
Neem contact op voor een oriënterend gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe bedrijven mijn coaching hebben ervaren

Hoe anderen het hebben ervaren

Elly heeft mijn team  in diverse teamsessies begeleid om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Door te leren feedback te geven en ontvangen. Het effect van deze sessies is een positieve houding ten opzichte van elkaar en het ‘eilandjesgevoel’ is verdwenen. Ze begeleidt deze sessies met een grapje of juist heel serieus om tot de kern door te dringen. Een combinatie van vragen stellen en interessante werkvormen zorgden voor een veilige omgeving.  Hierdoor stelden de teamleden zich open. Zorgvuldige intake en perfect voorbereidde workshops van Elly.

Ellen Wijdekop, Moneyou

Elly heb ik zeer hoog zitten. Ze is slim, fris, nuchter en warm. Ik heb vaak van dichtbij mogen meemaken hoe makkelijk ze contact maakt, met alle lagen van een organisatie. Elly vraagt altijd door en weet daardoor iedere keer weer tot de kern van de zaak te komen. Haar coaching en adviezen zijn gebaseerd vanuit oprechte interesse en betrokkenheid. Ik vind Elly doortastend en zeer praktisch. Het is heerlijk werken met een coach zoals Elly.

Willianne Brocks, Five Degrees

Investeer

Investeren in teamcoaching levert een organisatie veel op. Managers kunnen zich focussen op hun kerntaken. Medewerkers leren hun toegevoegde waarde in het team kennen en ontdekken de daadwerkelijke krachten en verbeterpunten, die binnen een team leven. Een teamcoach kan inspelen op verschillende zaken, die spelen, zoals:

 • Vraagstukken waar eigenlijk geen tijd voor is
 • Het grijze gebied van vertrouwen en openheid tussen manager en medewerker
 • Coachen op gedrag en vaardigheden vraagt iets anders dan coachen op overtuigingen, waarden en identiteit
 • Voorkomen van verzuim, burn-out door sluimerende problemen
 • Voorkomen van verminderde effectiviteit of kans op fouten